Apple bước vào lĩnh vực xe tự lái

474435-e92d951587c73dfdad739f592022dabd

Bộ phận quản lý ô tô (DMV) của bang California cho biết Apple là công ty thứ 30 được cấp phép để thử nghiệm xe hơi không người lái (autonomous vehicles).
Từ trước đến giờ không ai biết Apple tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên do DMV yêu cầu tất cả các nhà sản xuất chế tạo xe hơi không người lái phải xin phép thì mới được thử nghiệm trên các tuyến đường của liên bang cho nên thông tin mới tiết lộ ra. Trong quá trình kiểm tra, nếu có tai nạn phải báo cáo lại cho DMV.
Vậy 30 nhà sản xuất đã đăng ký thử nghiệm là những ai? Đây là danh sách được sắp xếp theo thứ tự ngày được cấp phép. Read more of this post

Campuchia

Cửa khẩu Mộc Bài nhìn từ phía Campuchia

Read more of this post

Về Qui Nhơn – Bình Định

Tháp Bánh Ít (Phước Hiệp – Tuy Phước – Bình Định)

Read more of this post